Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  KLATOVY  Městečko někdy nazývané „bránou Šumavy“, ležící v nadmořské výšce 405 metrů.

  Ještě před vznikem osady je zde zmínka o prvním osídlení již z mladší doby bronzové. Bylo zde příhodné klima a úrodná půda. První písemná zmínka z roku 1253 hovoří o trhové osadě, jejíž název vzniká od klátů, což by mohly být pařezy, špalky po vykácení lesa. Městem byly Klatovy jmenovány až roku 1260 panovníkem Přemyslem Otakarem II. Město Klatovy založil panovník, aby spolu s Domažlicemi upevňovalo jeho moc. Již v té době má město pravidelný šachovnicový půdorys se čtvercovým náměstím. Ve 13. - 16. století je město doplněno o opevnění, které se zčásti dochovalo dodnes.

  Za vlády Lucemburků získává město různé výsady. Panovníci udělili městu mílové právo na podporu řemesla a obchodu, užívání příjmů z pozemků, výběr cla ze zboží, privilegium výročního trhu a výsadu odúmrtí. Klatovy se řemeslnicky vzmáhají, zřizují se rybníky a chmelnice. V době husitské se město stává pevnou husitskou baštou, po bitvě u Lipan stojí při králi Jiřím z Poděbrad. V 16. století je významný rozmach města, staví se Černá a Bílá věž, farní chrám, renesanční radnice a městské domy.

  Třicetiletá válka je pro Klatovy však ve znamení úpadku. Na město dopadají válečné konflikty a rozsáhlé požáry. Roku 1636 přicházejí do města jezuité a začínají opět podporovat výstavbu. Staví se jezuitský chrám, řádová kolej, katakomby, zakládá se škola. Rokem 1685 se Klatovy stávají potním místem díky obrazu Panny Marie. Roku 1812 navštěvuje město dokonce i císař František II.

  V 1. pol. 19. století se začíná rozmáhat plátenická výroba a přádelnictví, začínají se objevovat slavné klatovské karafiáty, vypěstované z malých francouzských karafiátů a ve druhé polovině se rozjíždí textilní průmysl, staví se železnice Klatovy – Plzeň. Ve 20. století rozvoj pokračuje v potravinářské výrobě, výroba textilního a koženého zboží.


  V dnešní době si při návštěvě nenechte určitě ujít Černou věž, která se tyčí do výšky 81 metrů a je z pohled na celé město, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, jezuitské koleje, barokní lékárnu U Bílého jednorožce, Katakomby, Bílou věž a dominikánský kostel sv. Vavřince.