Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
  • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
    NOVÝ SVĚT

    Kostel Sv. Martin


    Kostel byl velmi prostý, nevtíravý a chudinký, uprostřed šumavských kopců. Celá stavba včetně nízké věžičky byla pokryta šindelem. Stavbu provedl zednický mistr z Bavor Jan Hainzl. Po dostavbě kostela nezbyly již peníze na oltář v presbytáři. Posledních padesát zlatých bylo tedy zaplaceno kantorovi z Malého Zdíkova Hynku Jiříčkovi, který namaloval na zdi presbytáře obraz svatého Martina. Ten pak sloužil po mnoho let jako oltář hlavní. Dva boční oltáře měly obrazy svatého Jana Nepomuckého a Bolestné Panny Marie z roku 1822. Varhany byly postaveny v roce 1810. Od roku 1788 je vedena matrika. Lokalie pak byla povýšena na farnost v roce1855. Ač se to zdá neuvěřitelné, v malé kostelní věžičce byly umístěny čtyři zvony. V době 1. sv. války byly tři z nich přetaveny pro válečné účely, nových se věž dočkala až v roce 1922.
    Po 109 letech provozu kostela od jeho dostavění dochází k rozsáhlým vnitřním stavebním úpravám. Akademický malíř Emanuel Boháč z Vimperka provedl vymalování celého kostela a nad postranní oltáře namaloval fresky dvou andělů s nápisem a na vítězný oblouk, který odděloval presbytář od kostelní lodě namaloval hlavy sv. Pavla a Petra. I poměrně významnou obec jakou byl Nový Svět těžce postihl poválečný odsun a tím začal chátrat i kostel. Před zbořením měl propadlou střechu a byl vypracován projekt opravy, ale tehdejší MNV prosadil a nařídil demolici s termínem do konce dubna 1977.