Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  VOLARY  Město Volary leží v nadmořské výšce 760 m ve Volarské kotlině a na jihovýchodním okraji Boubínského masívu. Tato horská osada ležící na hranici Národního parku Šumava je poprvé zmíněna v roce 1359, kdy vznikla při kolonizaci Šumavy na větvi Zlaté stezky, která vedla z Pasova do Prachatic.


  Jako městečko byly Volary uváděny od roku 1421, od roku 1871 povýšeno na město. Ve znaku měly čtyři jedle na důkaz svého práva volně v lesích pásti dobytek a kácet stromy. Až do husitských válek pařily vyšehradské kapitule, v roce 1503 přešly do vlastnictví Rožmberků, za jejichž vládnutí se Volary dočkaly některých výsad jako bylo právo konání týdenního trhu a již zmíněné právo kácet stromy a volně pást dobytek. Od roku 1600 v rukou Rudolfa II a po roce 1719 v majetku Schwarzenberků.


  Volary byly důležitým mezníkem na Zlaté stezce. Byly místem odpočinku obchodních karavan a vybíralo se zde clo za převážené zboží. Řada obchodníků se snažila se Volarům vyhnout a tak v letech 1596-1602 začli volarští využívat listinu vydanou Petrem Vokem, podle které směli odebrat vozy s nákladem i koně kupcům, kteří se odchýlili z předepsané trasy.


  Kromě příjmů ze Zlaté stezky, byly příjmy z dobytkářství, chovatelům se říkalo voraři, od čehož bylo odvozeno i jméno obce. Dobytkářství má zde již více jak 400letou tradici. V 16 století přichází přistěhovalci ze Štýrska a Tyrol a zavádějí zde metody chovu po alpském vzoru. Jejich život se výrazně lišil od života volarských, svými zvyky, oblečením i typem domů. Po jejich působení je možno ještě dnes shlédnout tyto domy, které jsou chráněnou vesnickou památkovou rezervací.


  V roce 1863 zde vypukl požár, oheň pohltil 59 domů, kostel, faru i školu. Zničené město začalo rychle obnovu, ale namísto celodřevěných roubených domů, převládal jako stavební materiál kámen a cihly. Byl také nově opraven kostel, jehož věže dostaly nové cibulové báně.


  Volary byly až do vzniku Československa osídlené především obyvateli německé národnosti, v roce 1910 zde žilo cca 3500 obyvatel z toho pouze 9 Čechů. Během první republiky zde začaly čeští obyvatelé přibývat, byli to především státní zaměstnanci, železničáři,čitníci, finanční stráž.

  Začali si zde budovat školu a školku a sportovní zařízení jako fotbalové hřiště a tenisový kurt.

  V září 1938 se stávají součástí „Třetí říše“a byly obsazeny wehrmachtem až do 4. května 1945, kdy je osvobodili američtí vojáci. Na zvláštním hřbitově, který se nachází při silnici na Prachatice je Památník obětí pochodu smrti z roku 1945, při kterém tu zahynulo celkem 94 židovských žen, ruských, polských, maďarských, německých a českých vězenkyň.


  V současné době zde žije přibližně 4000 obyvatel.