Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  KAŠPERSKÉ HORY  horské městečko v Javornické hornatině v nadmořské výšce 740 m.


  Obec vznikla na přelomu 13. a 14. století. Avšak podle nálezu bronzové náušnice, mohla existovat již ve 12. století. Původně se obec jmenovala Reichenstein, později Berg – Reichenstein. Ležela ve zlatorudném revíru . S těžbou se zde začalo koncem 13. století.

  Za vlády Jana Lucemburského je obec osvobozena od cla a mýtného, neboť vyslala do jeho vojska 600 ozbrojenců a je jmenována svobodným horním městem.

  V letech 1356 – 1366 zde Karel IV. nechává k městu vystavět obchodní silnici vedoucí z Pasova do Prahy a na její ochranu nechává postavit hrad Kašperk. Z Bavorska k nám putuje sůl, koření, látky, zbraně, víno, od nás se vyváží pivo, dobytek, obilí. Začínají se zde pravidelně konat sobotní trhy a výroční jarmarky.

  V roce 1584 získává titul královského města a k tomu pozemky včetně lesů. V roce 1617 si může město koupit hrad.

  Během třicetileté války dochází k útlumu, těží se pouze v jedné šachtě a v roce 1777 jsou důlní práce zcela zastaveny. Městečko se přeorietovává na sklářskou výrobu, papírenství, dřevařství a chov dobytka. V roce 1699 vzniká na říčce Losenici nejstarší papírna na Šumavě. Začínají se vyrábět sirky, ale ani to nemělo úspěch.

  Bohužel po poválečném odsunu německých obyvatel, začíná městečko upadat.

  V dnešní době je především střediskem turistického ruchu, vyhledávaným v létě i v zimě.