Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  BEZDĚKOV  obec leží v nadmořské výšce 412 metrů nad mořem 5 km od Klatov.


  Osídlení této obce by se dalo datovat již v době bronzové. Bylo zde žárové pohřebiště milavečské kultury, mohyly. Popel se ukládal do velkých popelnic, zapuštěných pod úrověn okolního terénu, překrytý mohylovým náspem. Okolo se kladou nádoby a bronzové předměty jako jsou náramky, meče, dýky, sekery.

  První dochovaná zmínka o obci je z roku 1331. Obec byla postupně v držení několika majitelů. První byl Elbin z Bezděkova, dalším král Jan Lucemburský, který jej daroval Petrovi z Rožmberka. Následuje období kdy je Bezděkov a okolí vlastněn klatovským měšťanem Viktorinem Pekem z Římku. Právo používat oslovení z Římku bylo rodu Peků uděleno v 16. stol. císařem Maxmiliánem. Název pocházel podle kopce u obce. Potomci Viktorina Peka měli pak v držení Bezděkov a další statky. Roku 1606 dostávají povolení k použití erbu.

  Ve 14. století je zde postavena gotická tvrz. Za vlády Viktorina Peka je zpustošená tvrz přestavěna na renesanční sídlo. Roku 1855 později přistaven zámek. Jedná se o novogotickou stavbu s malým vnitřním nádvořím s velkou třípatrovou věží, krytou jehlancovou střechou a obklopenou křídly do nepravidelného šestiúhelníka. Tehdy obehnán vodním příkopem, nyní je obklopen parkem. V polovině 19. století je zámek přestavěn podle projektů architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna v novogotickém stylu. Vzniká zámek s cimbuřími. Bohužel je v soukromém vlastnictví, tedy nepřístupný.

  Od roku 1553 se majiteli obce Bezděkov stává nejstarší rod Volopichů,kteří vlastní usedlost dodnes. Roku 1787 je zde založena jednotřídní škola, jejíž prvním učitelem je Kašpar Forstl, což byl bývalý polní trubač. Roku 1844 je majitelem František Korba z Weidenheimu a po něm jeho syn Karel Korb. V době rozvoje byl v obci cukrovar, lihovar, ovčín.

  Po skončení 1. světové války se život v obci začíná prudce rozvíjet, vznikají spolky jako Sokol, Tělovýchovná organizace a Čechův pěvecký sbor. 2. světová válka si vyžádala 13 obětí. Po osvobození americkou armádou jsou němečtí obyvatelé odsunuti. Obec buduje mateřskou školu, rozvody elektřiny, fotbalové hřiště a další.