Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  HARTMANICE  horské městečko leží v nadmořské výšce 712 m pod vrcholem Hamižná 854 m.


  První zmínka pochází z roku 1219. V roce 1331 je zde celnice na Březnické stezce, na které se vybíralo clo pro březnický klášter. Vedla zde i odbočka Zlaté stezky, po níž museli povinně procházet obchodníci na sušické jarmarky.


  Od konce 13 století získávají Hartmanice významné postavení díky těžbě zlata. V 16 století se díky zlatým dolům stávají městečkem. Rozvoj však zastavila třicetiletá válka. Městečko bylo vypáleno a několik let bylo zcela neobydleno. Po roce 1650 se sem nastěhovávají švábští Němci. Na sklonku 19 století je zde převaha německých obyvatel, židovská komunita v počtu 120 osob a česky hovořící osoby v počtu 9 osob. V roce 1920 se zde zakládá česká škola, která měla za vliv příliv dalších česky hovořících osob, kterých bylo v té době 73. V roce 1938 jsou Hartmanice podstoupeny Německu a to trvá až do května 1945, kdy byly osvobozeny. Dochází k odsunu Němců a začíná sem příliv dosídlenců z Čech a Slovenska.


  V roce 1952 zde vzniká v prostoru mezi Hartmanicemi a hranicemi s NSR vojenský výcvikový prostor. V centru vojenského prostoru je obec Prášily, ostatní sídla zanikají.


  V roce 1991 je vyhlášen Národní park Šumava a zároveň je zrušen vojenský výcvikový prostor, který je opět přístupný veřejnosti. Začíná se opět rozvíjet turistický ruch. K vidění je zde kostel svaté Kateřiny, původní gotický kostel, na náměstí dům č. 37 z 19 století postavený pod vlivem volarských domů, Horská synagoga, která po spoustě peripetií nyní jako sídlo Památníku Hartmanice.