Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
  • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
    VĚNEC    Jedná se o zalesněný vrch 765 metrů nad řekou Volyňkou.


    Vzniká v 7. - 1. století před naším letopočtem za doby halštatské, jako jedno z nejrozsáhlejších hradišť v Čechách. Hradiště sloužilo jako útočiště pro široké okolí a později na ochranu obchodní stezky vedoucí z Pasova do Čech.

    Vrchol je věncovitě obklopen 1529 m dlouhým valovým opevněním o ploše přibližně 8 ha. Na nejvyšší části hradiště je opevněná akropole o rozměrech 90x70, chráněná skalními stěnami, místy uměle upravenými. Skály dosahují i výšky 10-15 metrů . Na severní stěně vyhlídkový Vysoký kámen. Valy se postupně propojovaly s okolními skalními stěnami. Byly budovány z kamenů na sucho kladených na hlínu. Valy byly pravoúhle lomené. Brána na jižní straně měla křídla vyhnutá dovnitř. Obvod akropole měřil 280 metrů, vnější opevnění 1530 metrů. Díky těmto rozměrům je Věnec jedním z největších hradišť v Čechách.