Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  JAVORNÍK



  horská obec Javorník ležící v nadmořské výšce okolo 1000 m.n.m.


  První zmínka o obci pochází z roku 1624,spadala pod stachovskou obec. Tehdy se Javorník dělil na vesničky Javorník a Tejmlov. Drsná krajina, kde se každý staral o své políčko a malé hospodářství. Již v té době zde byla v provozu skelná huť. Kolem roku 1860 je zde žřízena soukromá škola v domě sousedů. Roku 1884 měla škola 56 žáků. Vyučovalo se především čtení, psaní a náboženství. Později školní rada nařídila pronajmutí bytu k vyučování. Vyučovala se u pana K. Vintra až do roku 1878. Obec dlouho usiluje o samostatnost, svého starostu, zastupitelstvo a školu. Vznikají spory mezi javornickými a tejmlovskými. Školní rada zvolila místo pro školu v Tejmlově. Roku 1908 zřízena i druhá třída, díky velkému počtu dětí.

  Roku 1922 získává Javorník - Tejmlov konečně samostatnost. Mají starostu, zastupitelstvo i školní radu. Prvním starostou se stává pan J. Šalát. Roku 1924 se zde koná první pouť, výtěžek jde na stavbu rozhledny na vrchu Javorník. Pouť se pak konala každoročně, výtěžek se dával dohromady.

  V roce 1935 se započalo se stavbou přístupové cesty k rozhledně. V roce 1938 se začíná s výstavbou kamenné rozhledny měřící 25 metrů. Slavnostně byla otevřena 28. srpna 1938. V roce 1939 se staví zajímavá stavba rotundové kaple sv. Antonína Paduánského. V době stavby měla kaple velký národní význam, především v době II. Republiky a protektorátu. Volný čas zde trávil i písecký malíř Josef Velenovský, zachycující zde okolní krajinu. Jeho tvorba je ve sbírce muzea v Kašperských Horách.

  Roku 1940 je dostavěna Švehlova chata, nabízející ubytování turistům a zároveň dostavěna a posvěcena kaplička na počest zemřelého státníka Antonína Švehla. Staví se i budova „Baťovna“, kterou nechal postavit průmyslník Baťa, jako opravnu obuvi. Později využita jako četnická stanice. Po roce 1945 dochází k rozkvětu obce, buduje se silnice a nová spojení s okolními obcemi. Postupně vystavena hasičská zbrojnice, obchod Jednota. Roku 1968 v červenci je slavnostně odhalen pomník Karla Klostermanna. Turistický ruch je v obci nevídaný. V 70. letech navštěvuje Javorník a rozhlednu až 20 000 lidí ročně.