Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  SUŠICE  Historické městečko na soutoku Otavy s Roušarkou v nadmořské výšce cca 470 metrů.


  Dle archeologických nálezů byla oblast osídlena již ve starší době kamenné. Z doby bronzové je dochovaný bronzový hrot a z doby laténské jsou dochovány keltské mince. Z doby keltů je dochováno i hradiště na nedalekém vrchu Sedlo, sloužící po staletí jako opevněné útočiště. Z 11. a 12. století je zde kostrové pohřebiště.


  Později zde vzniká rýžovnická osada na řece Otavě. Název vzniká podle suchých míst na březích toku Otavy a Roušárky. Ve 12. století patřilo Sušicko Bavorsku. V roce 1273 ho král Přemysl Otakar II připojuje k Čechám a stává se královským městem. Je postaveno na pravidelném šachovnicovém půdorysu a v letech 1322 – 1325 za vlády Jana Lucemburského opevněné dvojím pásem hradeb se třemi branami. Za vlády Karla IV. a Václava IV. Získává město další privilegia. Nesmí být zastaveno nebo zcizeno koruně, získává mílové právo, možnost výběru mýtného a právo na konání výročního trhu ve svátek Nanebevzetí Panny Marie.

  Za husitských válek stálo město věrně po boku kalichu. V 16. století těží ze své polohy na jedné z větví Zlaté stezky. Do Bavorska dovážejí především obilí a chmel a přivážejí především sůl.

  Sušice začíná stavět nákladné stavby, na náměstí je postavena nová renesanční radnice.

  Během třicetileté války dochází k útlumu obchodu na stezce, město trpí válkou a válečnými škodami. Vzrůstá zde počet německých obyvatel.

  V 19. století dochází k většímu hospodářskému rozvoji. V roce 1839 zde Vojtěch Scheinost zavádí výrobu fosforových zápalek, díky kterým se Sušice proslavila po celém světě. Rozvíjí se kožedělný průmysl, ve vápencových lomech se začíná zpracovávat vápenec.

  Počátkem 20. století žilo v Sušici 6,5 tisíce obyvatel, převážná část jsou čeští obyvatelé.

  6.5.1945 osvobozeno americkou armádou.

  Dnes je Sušice významným turistickým centrem. Za prohlédnutí stojí určitě náměstí Svobody s radnicí s 30 m vysokou věží, měšťanské domy na náměstí, muzeum Sušice a další.


  SVATOBOR

  Vrch Svatobor s rozhlednou tyčící se nad Sušicí. Nejvyšší bod se nachází v nadmořské výšce 845 m n. m.

  Stopy po polozahloubené chatě zde byly objeveny již z doby kamenné.

  Původní rozhledna byla postavená v roce 1894, tehdy vysoká 28 metrů. Pro špatný stav však byla roku 1934 zbourána. V roce 1935 je již postavena nová kamenná rozhledna o výšce 31 metrů.