Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava
 • Katalog Šumava.eu - Historie - památky
  HORAŽĎOVICE  město ležící v západočeském kraji v nadmořské výšce 427 metrů.


  První zmínky jsou o opevněném hradišti Prácheň z 10. století. Ve 12. století je hrad Prácheň správním celkem celého Prácheňského kraje. Ve 13.století přebírá správní celek Písek, dochází k poklesu významu hradu a život se přesouvá do osady založené před rokem 1279, tehdy názvem Gorazdějovice. Osada byla založena Bavorem I. ze Strakonic. Díky své dobré poloze při řece Otavě a zároveň na cestě z Bavor do Prahy je roku 1292 Václavem II. povýšena na město. Získává městská práva. Později v držení Bavorů. Ti město opevnili a postavili tvrz. Město bylo několikrát obléháno. Roku 1307 Rudolfem Habsburským, roku 1399 králem Václavem IV. V době husitských válek stály Horažďovice věrně při Táboru. Roku 1478 se novým majitelem města stává Půta Švihovský. Staví se zde vodovod, získávají právo várečné, právo na clo mýto a konání dvou výročních trhů – svatohavelského a petropavelského.

  Během třicetileté války bylo město postiženo několika požáry a vydrancováno švédskými vojsky.

  Majitelé panatví se střídaly. Nejvíce se město rozvíjí za vlády Šternberků a dále za vlády Rudolfa Kinského, který vlastnil panství až do roku 1945.

  V městském muzeu je k vidění expozice dějin města, vzpomínka na významné rodáky a expozice z doby chovu perlorodek. Dříve se vyskytovaly v Otavě. Později roku 1775 za velkého sucha přeneseno asi 12000 škeblí do Mlýnského náhonu. Zde začal jejich chov a lov. Perlorodky se vylovily a na břehu se otvíraly a vybíraly se z nich perly.